Annemin Defteri

Kuranda Geçen İsimler – Erkek Bebek

Kuranda Geçen İsimler – Erkek Bebek

Kuranda geçen erkek isimleri ve anlamları

Kuran-ı Kerim’de geçen erkek isimleri ve anlamları

Ali

Kur’an’da yer alan Ali ismi, yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.

Ahmet

Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.

Adem

İlk yaratılan insan olarak Kur’an’da yer alan Adem, temiz insan demektir.

Akif

İbadet etmek anlamına gelmektedir.

Asım

Yusuf, Hud, Mumin suresinde geçen Asım ismi, namuslu, günahı olmayan demektir.

Araf

Kur’an’da sure ismi olan Araf, cennet ile cehennem arasında kalan yer olarak tanımlanır.

Adil

Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.

Abdi

Bakara suresinde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.

Adin

Kur’an’da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir.

Aşir

Nisa suresinde bulunan Aşir ismi, cenaze namazından sonra okunan Kur’an ayetinin ismidir.

Azer

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.

Ahad

İhlas suresinde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.

Azim

Allahın 99 isminden biri olan Azim, Bakara ve şura surelerinde yer almaktadır.

Alim

Kur’an’da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.

Azmi

Kur’an’da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır.

Abid

Kaf ve Bakara surelerinde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.

Ahsa

Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.

Ahlas

Kuran’da Sad suresinde yer alan Ahlas ismi, temiz anlamındadır.

Amir

Kuran’da Tevbe suresinde yer alan Amir, emir yetkisi bulunan kimse demektir.

Afil

Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.

Amil

Kuran’da birçok ayette yer alan Amil, isteyen emeli olan kişi anlamında kullanılmaktadır.

Batın

Allahın 99 isminden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.

Berk

Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur’an’da yer alan isimlerdendir.

Beyda

Kurak bir yer anlamına gelmektedir.

Benan

Enfal ve Kıyamet surelerinde yer alan Benan, hem kız hem erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Parmakla gösterilen kişi demektir.

Baki

Baki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.

Bükre

Fetih suresinde 9 ayette geçen isim olan Bükre, sabah vakti anlamındadır.

Bahri / Bahra

Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.

Bedir / Bedri

Bedir Savaşı’nın yaşandığı yer olarak bilinen bir çöl adı olan Bedir, ayrıca dolunay anlamına da gelmektedir.

Bukra

Kalem Suresinin 38. Ayetinde yer alan Bukra ismi, erken vakit anlamındadır.

Berka

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka, şimşek anlamındadır. Kur’an’da Rum ve Rad surelerinde yer alır.

Barak

Araf ve İsra surelerinde yer alan Barak, Arapça’da bereketli anlamındadır.

Bereket

Araf ve Hud surelerinde yer alan Bereket ismi, bolluk anlamına gelmektedir.

Celal

Allahın 99 isminden biri olan Celal, yüce demektir.

Cemil

Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allahın 99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.

Cihad/ Cihat

Tevbe, Hacc, Furkan surelerinde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.

Cabbar

Kuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

Cebrail

Bakara suresinde yer alan Cebrail ismi, Allah’ın 4 büyük meleğinden biridir.

Celil

Rahman suresinde yer alan Celil ismi, Allah’ın isimlerinden birisidir. Yüce demektir.

Cahid

Kur’an’da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir.

Ceza

Kur’an’da birçok ayette geçen isimlerden olan Ceza, uygunsuz davranış sonucu verilen tepkidir.

Cami

Kur’an’ da Nisa ve Nur surelerinde yer alan Cami, ibadet etmek için müslümanların toplandığın mekana verilen isimdir.

Cudi

Hud suresinde yer alan isim Cudi, cömert anlamındadır.

d-002.jpg

Duha

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Düha, Kur’an-ı Kerim’de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.

Davut /Davud

Kuran’da birçok surede geçen Davut /Davud ismi, sevgili demektir.

Diyar

Hem kız hem de erkek ismi olara kullanılan Diyar, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.

Dehri

İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.

Dafi

Kur’an’da iki farklı ayette bulunan Dafi, engeli ortadan kaldıran anlamındadır.

Ebrar

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ebrar, İnsan suresinde yer almakta ve iyilik sever anlamına gelmektedir.

Emri

Kur’an’da birçok ayette yer almaktadır.

Ensar

Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.

Efnan

Rahman suresinde yer alan Efnan ismi, tür anlamına gelmektedir.

Ezel

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, geçmiş zaman demektir.

Emin

Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde geçmektedir. Güvenilir kişi demektir.

Ekrem

Alak ve Fecr surelerinde geçen Ekrem ismi, cömert anlamındadır.

Eyüp

Kur’an’da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.

Etka

Hucurat suresinde yer alan Etka ismi, Allah korkusu olan kimse demektir.

Emrullah

Nisa, Tevbe, Nahl surelerinde yer alan Emrullah ismi, Allah’ın buyruğu demektir.

Ecir

Kur’an’da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.

Enhar

Kur’an-ı Kerim’de yer alan Enhar ismi cennetdeki ırmaklardan biridir.

Enfal

Kur’an-ı Kerim’de surenin ismi olan Enfal, ganimet anlamındadır.

Enbiya

Kur’an’da yer alan surenin adıdır.

Esved

Bakara suresinde geçen Esved ismi, hem erkek hem de kız çocuklarında isim olarak kullanılmakatadır. Kara anlamındadır.

Ehad

Kur’an’da birçok ayette geçen Ehad, Allah’ın isimlerindendir.

Ekber

Kur’an’da birçok ayette yer alan Ekber, büyük, yüce anlamındadır.

Ebu

Kur’an’da birkaç farklı ayette geçen Ebu ismi, ata anlamındadır.

Ebed

Kur’an’da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.

Evliya

Kur’an’da birçok ayette yer alan Evliya, Allah’a yakın olan kişi anlamındadır.

Enam

Kur’an’da yer alan surenin ismi olan Enam, halk anlamındadır.

Ekmel

Maide suresinde geçen Ekmel ismi, eksiksiz anlamındadır.

Evfa

Kur’an’da birçok ayette geçen Evfa, vefalı anlamındadır.

Furkan

Kur’an-ı Kerim’de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.

Fettah

Allah’ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.

Fuad

Necm suresinin 11. Ayetide geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.

Fatih

Allah’ın sıfatlarından biridir.

Harun

Kur’an’da yer alan Harun ismi, parlak anlamındadır.

Halil

Nisa suresinde yer alan Halil ismi, sadık anlamındadır.

Hakkı

Kur’an’da geçen Hakkı ismi doğrulukla ilgilidir.

Huda

Bakara suresinde yer alan Huda ismi, doğru yol gösteren kişi anlamındadır.

Halid

Sonsuz anlamında olan Halid, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.

Hamdi

Kur’an’da birçok surede geçen Hamdi, Allah’a şükreden anlamındadır.

Hayri

Kur’an’da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.

Hadi

Allahın 99 isminden biri olan Hadi, doğru yol gösteren kişi demektir.

Halis

Sad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.

Hakim

Allah’ın isimlerindne biri olan Hakim, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.

Hasbi

Tevbe ve Zümer surelerinde geçen Hasbi ismi, karşılık beklemeden yapılan iyilik demektir.

Halim

İsra suresinde yer alan Halim, Allah’ın isimlerinden biridir. Güzel huylu anlamındadır.

Hanif

Bakara suresinde geçen Hanif ismi, dine bağlı olan insan anlamındadır.

Hatem

Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.

Halef

Araf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır.

Hafız

Hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur’an’ı ezbere bilen kişi demektir.

Hadis

Kur’an’da birbirinden farklı surelerde yer alan Hadis ismi, Hz. Muhammed’in söz ve davranışları anlamında gelmektedir.

İbrahim

Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.

İsmail

Kur’an’da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.

İlyas

Kur’an’da yer alan İlyas, peygamber isimlerindendir.

İhsan

Bağışlama anlamına gelmektedir.

İdris

Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.

İsa

Dört büyük peygamberden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.

İmran

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan İmran, refaha eren kimse anlamındadır.

İslam

Kur’an’da birçok ayette yer alan İslam, müslüman dini anlamındadır.

İshak

Peygamber adı olan İshak, güler yüz anlamına gelmektedir.

Kadir

Kur’an’da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayettede yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.

Kazım

Kur’an’da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.

Karin

Kaf suresinde geçen Karin ismi, yakın anlamındadır.

Kader

Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.

Kamer

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.

Kadem

Nahl suresinde geçen Kadem hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Uğur anlamındadır.

Kadri

Değer, kıymet anlamında olan Kadri, Kur’an’da farklı surelerde yer almaktadır.

Kahhar

Allahın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.

Kabil

Mümin suresinin 3. Ayetinde yer alan Kabil ismi, kabul eden anlamındadır.

Kavi

Alalh’ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.

Kaim

Kur’an’da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.

Karun

Kur’an’dan birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin kimse demektir.

Muhammed

Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.

Mustafa

Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.

Memati

İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.

Metin

Kur’an’da Zariyat suresinde geçen Metin ismi, sağlam demektir.

Musa

Dört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir.

Malik

Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.

Mikail

Dört büyük melekten biri olan Mikail ismi, Kur’an’da Bakara suresinde geçmektedir.

Melik

Kur’an’da birçok ayette geçen Melik, Allah’ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamındadır.

Mürsel

Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Gönderilmiş insan demektir.

Mehdi

Kur’an’da farklı ayetlerde yer alan Mehdi ismi, kendisine yol gösterilen anlamındadır.

Muhsin

Kur’an’da farklı ayetlerde yer alan Muhsin, iyilik eden anlamındadır.

Mavera

Bakara , Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.

Mecid

Allahın 99 isminden birisidir. Birçok ayette geçmektedir. Büyük, yüce anlamındadır.

Muhlis

Kur’an’da birçok ayette yer alan Muhlis, saf ve temiz anlamındadır.

Mazlum

İsra suresinde yer alan Mazlum ismi, sessiz sakin anlamındadır.

Mürselin

Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.

Mücahid

Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.

Nur/ Nuri

Kur’an’da yer alan surenin adıdır. Aydınlık demektir.

Necati

Mumin suresinde geçen Necati ismi, kurtulmuş anlamındadır.

Nas

Halk anlamında gelen Nas ismi, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir.

Naci

Yusuf suresinde yer alan Naci ismi, kurtulan anlamındadır.

Nebi

Kur’an’da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamındadır.

Naim

Maide, Yunus, Hac surelerinden yer alan Naim ismi, bolluk anlamındadır.

Nehar

Kur’an’da birçok ayette geçen Nehar ismi, gündüz anlamındadır.

Necmi

Mahl ve Necm surelerinde geçen Necmi ismi, yıldız anlamındadır.

Nadi

Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.

Nuh

Kur’an’da Nuh isminde sure bulunmaktadır. Ayrıca peygamber adıdır.

Nasır

Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber’in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.

Nasrullah

Bakara ve Nasr surelerinde geçen Nasrulalh ismi, Allah’ın yardımı demektir.

Nezir

Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır.

Rahman /Rahim

Allahın 99 isminden biri olan Rahman, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir. Koruyan anlamındadır.

Rıdvan

Kur’an’da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.

Resul

Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.

Ramazan

Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.

Rafet

Hadid suresinde yer alan Rafet ismi, korumak anlamındadır.

Rauf

Bakara ve Tevbe suresinde yer alan Rauf ismi, Allah’ın isimlerindne biri olup esirgemek anlamındadır.

Rafi

Vakia ve imran surelerinde geçen isimlerden olan Rafi, yüce anlamındadır.

Rasih

İmran ve Nisa surelerinde geçen Rasih ismi, bilgi sahibi olan anlamındadır.

Raci

Bakara ve Enbiya surelerinde geçen Raci ismi, umut veren anlamındadır.

Raki

Birçok surede ismi geçen Raki, saygı duyan anlamındadır.

Sirac

Kur’an’da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır.

Samet/ Samed

İhlas suresinde geçen Samet ismi, yüksek anlamındadır.

Süleyman

Peygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.

Selim

Kur’an’da geçen Selim ismi, sağlam anlamındadır.

Salih

Kur’an’da birçok ayette geçen Salih ismi, uygun, hoşgörü anlamındadır.

Sabri

Bakara suresinde geçen Sabri ismi, sabırlı insan anlamındadır.

Sultan

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Sultan, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.

Safa

Bakara suresinde geçen Safa ismi, sakin olmak anlamına gelmektedir.

Sadık/ Sıddık

Nur, Zariyat, Şuara surelerinde geçen Sadık ismi, güvenilir kişi anlamındadır.

Salim

Kalem suresinde geçen Salim ismi, eksiksiz, tam anlamındadır.

Semi

Allahın 99 isminden birisi olan Semi, işitme kuvveti olan anlamında kullanılmaktadır.

Saim

Ahzab suresinde yer alan Saim ismi, oruç tutan kişi anlamındadır.

Seva

Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.

Sacid

Kur’an’da birçok ayette yer alan Sacid, secde eden kişi anlamında gelmektedir.

Seyyid

Ali imran ve Yusuf surelerinde geçen Seyyid ismi, ileri gelen kişi anlamındadır.

Selam

Kur’an’da birçok ayette geçmekte olan Selam, barış anlamındadır.

Sefer

Bakara suresinde yer alan Sefer ismi, yolculuk anlamındadır.

Şura

Kur’an-ı Kerim’de bir surenin adı olarak geçen Şurai danışma meclisi anlamına gelmektedir.

Şüheda

Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.

Şakir

Nahl suresinde geçen Şakir ismi, şükretmek anlamındadır.

Şahap

Cin suresinde geçen Şahap ismi, kıvılcım anlamındadır.

Taha

Kur’an-ı Kerim’de yer alan surenin adıdır.

Tarık

Tarık, Kur’an-ı Kerim’de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.

Turab

Kaf, Vakia, Nebe surelerinde geçen Turab, toprak anlamındadır.

Talip

Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamındadır.

Tufan

Araf suresinde yer alan Tufan ismi, şiddetli yağmur demektir.

Tuğyan

Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, coşku anlamındadır.

Türabi

Kur’an’da birçok surede yer alan Türabi ismi, topraktan yaratılmış anlamına gelmektedir.

Tayyib

Kur’an’da birçok ayette yer alan Tayyip ismi, iyi ve hoş anlamındadır.

Ufuk

Necm suresinde geçen Ufuk ismi, anlamak, kavramak anlamında kullanılmaktadır.

Veli

Kur’an’da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.

Yusuf

Kur’an’da yer alan Yusuf isim, inleyen, ağlayan demektir.

Yakup

Takip eden anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.

Yunus

Kur’an-ı Kerim’de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.

Yasin

Kur’an’da yer alan sure isimlerinden biridir.

Yelit

Hucurat suresinde geçen Yelit ismi, eksilme, azalma anlamında gelmektedir.

Yahya

Kur’an’da birçok yerde geçen isimlerden biridir.

Yenal

Bakara ve Araf surelerinde geçen Yenal ismi amacına ulaşan kimse anlamındadır.

Zahid

Yusuf suresinde geçen Zahid ismi, kıymet vermeyen anlamındadır.

Zahir

Hadid, Enam, Kehf surelerinde yer alan Zahir ismi, parlak anlamındadır.

Zahit

Yusuf suresinde geçen Zahit ismi, haramdan uzak duran anlamındadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Günlük Burçlar
Döviz Bilgileri
ALTIN 458,378
DOLAR 7,6902
EURO 8,9684
BIST 1102,29