Biyoyansıma nedir ?

Sudaki deniz mikroorganizmaları, balıklar, insanlar ve diğer canlılara zararlı toksinler üretirken ortaya çıkan mavi bir lüminesansa sahip olan fitoplankton, öyle ki güzel ve büyülü görünüyorsa da aslında çok kolay değildirler. Fitoplanktonun mavi ışıltısı, diğer deniz organizmalarının onları yemesine engel olan bir savunma mekanizması gibidir. Fitoplankton, onları yiyen balıkların içinde parlamaya devam edecek ve bu da daha büyük yırtıcıları peşinde koşacaklarını gösteriyor.

Biyoyansıma oluşumuna gelince, burada karmaşıklaşıyor … Fitoplankton yüzerken, sudaki hareket kendi içinde bir proton dolu bölmenin etrafına elektrik impulsları gönderiyor; elektriksel darbeler, voltaja duyarlı proton iyon kanallarını, sintinezonlarına (içerisindeki yanıp sönen ünite) açar. Sitoplazmada pH değişir ve lusiferaz adı verilen bir proteini aktive eden bir dizi kimyasal reaksiyon meydana getirir. Lusiferaz oksijenle karıştırıldığında, neon mavi ışık yaratılır.

Biyoyansımanın en belirgin hali ve en güzel örneği Maldivler‘in Vaadhoo Adası’nda gerçekleşmektedir.

Vaadho Adası’nın kıyılarına yayılan fitoplanktonların biyoluminisens gösterisi suların ışıltılarla kaplanmasına ve dışarıdan parlak görülmesine neden olmaktadır.

 

Yazar: Hülya

Bir cevap yazın